Protipovodňová opatření

Zde se nacházíte: Rybářství Litomyšl » Informace » Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

Rybníky v krajině představují prvek s obrovskou schopností retence povrchové vody a schopností tlumení povodňových průtoků. Jedná se o funkci celospolečensky významnou, která nabývá v posledních letech nesmírného významu v řešení dopadu každoročních bleskových povodní.

Bezpec1Rozhodující roli v ochraně před povodněmi hrají u rybníků stabilní stavba tělesa hráze, kapacitní bezpečnostní přeliv a řádná manipulace. Údržbu těchto prvků financují a funkčnost zajišťují provozovatelé z vlastních zdrojů přesto, že jsou celospolečensky využívány.

Rybniční fond společnosti Rybářství Litomyšl akumuluje 12 milionů m3 vody a retenční kapacita je dalších 5 milionů m3. Tento objem povodně jsou schopny naše rybníky zadržet a významně transformovat povodňovou vlnu. Zabraňují tak výrazným škodám na majetku a zdraví osob v povodí níže položených územích. Jarní napouštění rybníků po zimování zachytí rovněž značnou část vod z tajícího sněhu.

Společnost udržuje akumulační a retenční spochpnost rybníků pravidelnými opravami technických prvků a odbahňováním usazených sedimentů.

Při celkových rekonstrukcích průtočných rybníků tyto vodní díla vybavujeme bezpečnostními přelivy na převod návrhové povodně Q100 (stoleté vody).

preliv2

bagr2

hrazbp

preliv