Protipovodňová opatření

Zde se nacházíte: Rybářství Litomyšl » Informace » Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

Rybníky v krajině představují prvek s obrovskou schopností retence povrchové vody a schopností tlumení povodňových průtoků. Jedná se o funkci celospolečensky významnou, která nabývá v posledních letech nesmírného významu v řešení dopadu každoročních bleskových povodní.

Bezpec1Rozhodující roli v ochraně před povodněmi hrají u rybníků stabilní stavba tělesa hráze, kapacitní bezpečnostní přeliv a řádná manipulace. Údržbu těchto prvků financují a funkčnost zajišťují provozovatelé z vlastních zdrojů přesto, že jsou celospolečensky využívány.

Rybniční fond společnosti Rybářství Litomyšl akumuluje 12 milionů m3 vody a retenční kapacita je dalších 5 milionů m3. Tento objem povodně jsou schopny naše rybníky zadržet a významně transformovat povodňovou vlnu. Zabraňují tak výrazným škodám na majetku a zdraví osob v povodí níže položených územích. Jarní napouštění rybníků po zimování zachytí rovněž značnou část vod z tajícího sněhu.

Společnost udržuje akumulační a retenční spochpnost rybníků pravidelnými opravami technických prvků a odbahňováním usazených sedimentů.

Při celkových rekonstrukcích průtočných rybníků tyto vodní díla vybavujeme bezpečnostními přelivy na převod návrhové povodně Q100 (stoleté vody).

preliv2

bagr2

hrazbp

preliv

Nepřehlédněte

Aktuální nabídka ryb na prodejně živých ryb

Druh Cena
Kapr živý 120 Kč/kg
Pstruh duhový 175 Kč/kg
Pstruh duhový (nad 0,5kg) 189 Kč/kg
Taška na odnos 10 Kč/ks
Kompletní nabídka...

Aktuality