OP Rybářství

Zde se nacházíte: Rybářství Litomyšl » Informace » OP Rybářství

Společnost využívá k realizaci vybraných projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství.

Euflag

EVROPSKÁ UNIE

Spolufinancováno Evropskou unií

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství, Praha 1, poskytl RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. dotaci z programu Operační program Rybářství na projekty:

 

12.výzva – Podpora akvakultury

Projekt č.  CZ.08.02.01/02/23_012/0000251

Převažující cíl projektu :  Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury, v rámci Operačního programu Rybářství 2021-2027, aktivita 08.02.05.02.21.02.

Projekt řeší nákup :

006 - 08 - 03 kompresory,dmychadlo pístové

006 -11 přístroje a monitorovací systémy na zjišťování kvality vody -oximetry, počet 2 ks

006-13-02 keser, sak - počet keseru 5 ks, počet saku 5 ks

006-18-01 přebírka,třídička - přebírka na ryby , počet 2 ks

006-19-01 skluzy - plastový délka cca 3 metry, počet 3 ks

006-20-02 kádě, vaničky - plastová káď  v počtu 10 kusů

007 - 01 pořízení, modernizace zabezpečení areálu s rybníky - Fotopast, počet 3 ks

023 -01-05 pořízení vyplavovací lodě plastové do 5 metru, počet 1 ks

022-01-05 lodě - plastová do 5 metru - počet 1 ks

100-01 nákup dopravních prostředků do 3,50 tuny s ložnou plochou, počet 1 ks


6. výzva Investice do akvakultury – Podpora udržitelných akvakulturních činností

Projekt řeší následující záležitosti:
Oprava sádek - z důvodu její zásadní poruchy a netěsnosti.
Rybník Osík vesní - jedná se o opravu tělesa hráze rybníka, netěsnost.

Dále nákup - travní sekačka, vysokotlaký čistič,přívěs pro zaměstnance, měřiče kyslíku, vozidla 2x, prubní plot ,kompresor, vyplavovací lodi, fotopast.

Technický dozor stavby u rybníka Osík vesní a u stavby oprava sádek.
Publicita tohoto projektu (stálá deska s informací o podpoře z EU)
Účelem dotace je realizace projektu definovaného takto:

registrační číslo: CZ.08.02.01/02/23_006/0000136

převažující cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury, v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027, aktivita 08.02.05.02.21.02

 

4.výzva – Aktivita 2.1.4 Kompenzace

Poskytnutí dotace, která je využita na kompenzaci ekonomických ztrát našeho podniku akvakultury, která vznikla na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Kompenzace za plnění akumulační a retenční funkce rybníků přispěje k zachování dobrého stavu rybníků, které slouží jako významný prvek ve zmírňování dopadů klimatické změny a budování odolnosti v této oblasti. Dále jsou to aktivity v oblasti zajištění sportovních nebo rekreačních účelů, akumulace vody v krajině. Cílem projektu je podpořit jednotlivé mimoprodukční funkce rybníků, které umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniku akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí a povedou k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví.

 

21.výzva ORP

Název projektu :  Zařízení do rybářství 2022

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/22­_021/0001516

Cíl projektu :  Cílem projektu je nákup zařízení do provozů rybářství (čerpadla,kesery,saky,kádě,vaničky,křovinořezy,sítě,přebírky). Vše souvisí s přímým chovem ryb.

 

20. výzva OPR

Název projektu :  Ekonomické narovnání

Číslo projektu :  CZ.10.23.104/2.6/0.0/21­_020/0001342

Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti.

 

19. výzva OPR

Název projektu :  Rybník Rohlík – rekonstrukce

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001428

Projekt řeší kompletní rekonstrukci objektu.

Pořízení 3 ks sak na odlov.

 

6.výzva OPR

Název projektu :  VÁHY

Číslo projektu :   CZ.10.3.107/3.2/0.0/16_006/0001161

Projekt řeší nákup vah na vážení ryb, jak v prodejně živých ryb, na sádkách, tak na rybnících. Dále nákup vakuovačky pro balení ryb.

Informace o získané dotaci bude zveřejněna vyvěšenou publicitní tabulkou.

 

18.výzva OPR

Název projektu : Traktor

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001205

Projekt řeší nákup traktoru, včetně strojního zařízení závěsné hydraulické ruky, vidle, lžice , podkop a nákladní přívěs. Dále pak vaničky na odnos ryb. Zhotovení informační tabulky o získání dotace.

 

17.výzva OPR

Název projektu :  Měřící systém

Číslo projektu :   CZ.10.2.102/2.2/1.0/20­_017/0001059

Dojde k nákupu měřícího zařízení - měřícího systému krmiv, který bude sledovat pohyb krmiv v provozu. Dojde především k ochraně majetku, zrychlení předávání informací vedoucím pracovníkům a skladové účetní. Jedná se o mobilní systém, kdy čidla a celý systém se bude moci přemísťovat do různých krmných sil, kde zrovna bude probíhat krmení ryb. Řeší také problém neoprávněných zásahů do krmných sil, vypouštění krmiva a veškeré manipulace s krmivy.

Další nákup bude monitorovací systém pro sledování kvality vody a průtoku vody na jednotlivých rybnících. Tímto bude hlídán průtok a tím sledován stav vody v rybníku. Tento systém bude mobilní a bude se moci přemisťovat mezi jednotlivými rybníky a to podle posouzení rybářského technika, stavu vody, výlovy a pod. Sledování kvality a výšky hladiny vody.

Nákup kádí a vaniček pro výrobní úsek Hvězda.

 

Název projektu : Zařízení 2020

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001056

Projekt řeší nákup násypky skladu a jeho modernizace pro uskladnění krmiv a jeho stavbu, nákup sítí a kamerový systém, vanička, káď, informační tabulka

 

Název projektu :  Oprava rybníku Předboř + vozidlo

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001058

Projekt řeší opravu rybníku Předboř a nákup dopravního vozidla do 3,50 tuny. Nákup síťoviny, informační tabulka.

 

Název projektu :  Zařízení pro výlov

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/20­_017/0001055

Lovící zařízení - zjednoduší práci při výlovech. Tato lovící linka lze zapřáhnout na nákladní vozidlo a dopravit k rybníku na výlov. Obsahuje vše v jednom.

Váhu na vážení ryb přenosnou. Jedná se o váha, která bude využívána při výlovech ryb na rybnících, aby mohla být upřesněna váha jednotlivých kusů ryb. Váha je lehká přenosná.

 

Název projektu :  Lodě

Číslo projektu :  CZK.10.2.102/2.2/1.0/20­_017/0001057

Projekt řeší nákup dvou kusů vyplavovacích lodí do 5 metrů pro zajištění výkrmu ryb.

Dále nákup plastových vaniček na odnos ryb v počtu 2 ks.


16.výzva

 

Název projektu : Mobilní generátor

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/.2.2/1.0/19­_0000956

Systém hlásného zařízení pro staré sádky Litomyšl, nové sádky Holotina Litomyšl a pstruhárnu Nedošín.V případě, že dojde k výpadku elektrické energie, dojde k přepnutí do nouzového režimu a ohlášení problému. Generátor bude mobilní, takže lze přesunovat mezi sádky. Lze přesunovat na jednotlivé sádky a rybochovné zařízení. Jedná se o mobilní generátor, který lze využít na problematických místech, dle uvážení.

Vaničky - Komfortní odnos živých ryb z rybníků na vozidlo. Místo realizace uložení úsek Hvězda.

 

Rybářské zařízení

Podložní sítě 2 ks -  pro výlovy rybníků

Aerátor (pádlový aerátor) 3 ks - Dojde k okysličování vody a zlepšení života ryb.

Lodní motor 2 ks – budou využity například pro kontrolu rybníků, odlovy, krmení

Manipulační mobilní krmná sila v počtu 3 ks. Tyto sila budeme využívat pro výkrm ryb v jednotlivých rybnících.

Oxymetr  3 kusy - bude využíván pro zjišťování stavu kyslíku ve vodním prostředí rybníků, sádek.

Strojní doplňky k bagru - bagrovací lžice v počtu 1 ks pro čištění koryt přítoků a odtoků a následně provádění čištění kádišť.

Plastové vaničky v počtu 2 ks - budou využívány pro odnos ryb při výlovech k vozidlům.

Krmné silo v počtu 1 kus - umístění rybník Prádelný, jedná se o stabilní krmné silo .

 

Oprava a odbahnění rybníka Jeníkovec

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci a opravu objektů a celkové odbahnění historického vodního díla vedeného pod názvem rybník Jeníkovec

Realizací celého záměru dojde k zajištění větší bezpečnosti a provozuschopnosti tohoto vodního díla. Hlavním účelem rybníka je rybochovné využití, dalšími účely jsou zadržení vody v krajině, a rovněž omezený retenční účinek.

 

Vozidlo nad 3,50 tuny - jde o užitkové vozidlo s využitím do provozu na obsluhu rybníků a sádek s celkovou hmotností cca 7200 kg.  Výrobnímu úseku toto vozidlo chybí. Počet 1 ks

Plastové vaničky na odnos živých ryb k přepravnímu vozidlu v počtu 2 ks.

 

14.výzva

Dopravní souprava pro přepravu ryb

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Projekt řeší nákup dopravního nákladního vozidla nad 12 tun, nákladního přívěsu o užitné hmotnosti 14 tun a 5 přepravních beden na živé ryby.

Dále nákup:  Keser na manipulaci s rybou určený pro kapra, rám, sakovina,násada = kompletní keser, v počtu 3 ks.

 

13.výzva

Název projektu :  Oprava a odbahnění rybníků Hluboká

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/18­_013/0000816

Projekt řeší celkovou opravu a rekonstrukci objektů historického vodního díla - dvou průtočných rybníků vedených pod názvem Dolní a Prostřední Hluboká. V rámci projektované akce bude na obou rybnících provedena celková oprava objektu bezpečnostního přelivu, celková oprava spodní výpusti a dále oprava tělesa hráze a rovněž bude provedeno odstranění sedimentů ze zdrží rybníků s jejich uložením na zemědělské pozemky. Realizací celého záměru dojde k zajištění větší bezpečnosti a provozuschopnosti tohoto vodního díla. Hlavním účelem obou rybníků je rybochovné využití, dalšími účely jsou zadržení vody v krajině a rovněž omezený retenční účinek.

 

Název projektu : Investice do Akvakultury

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_0000715

Projekt řeší nákup sil pro uskladnění krmiv, provzdušňovací zařízení- dmychadlo,  sítě, monitoring,váha, informační tabulka.

 

12. výzva

Název projektu :  Pořízení vybavení do rybářství

Nákup rybářského zařízení :

Dopravník - určený pro přepravu materiálu, hnojiv, krmiv - 1 ks

Vyplavovací loď - přeprava krmiv na rybníku na krmiště - 3 ks

Aerační zařízení - zařízení pro provzdušňování ryb na sádkách a pstruhárně.

Zásobník krmiv - uskladnění krmiv (pšenice, krmiv pro ryby) - 4 ks.

Silo Pobočník, Pila, Heřmánek,Starý - jedná se o stacionární plastová sila určená pro krátkodobé uskladnění krmiv pro ryby.

Síť - podložní plůdková na odlov plůdku - 1 ks

Brakovnice -  3 ks

Vanička plastová - přenášení ryb - 10 ks

Káď plastová -  10 ks

Křovinořez -  2 ks

Sekačka na trávu - dálkové ovládání, především sekání v nedostupných prostorách a svazích, hrází - 1 ks

Přívěsný vlečný vůz - pro zázemí pracovníků při strojení, výlovech, nakládkách - 1 ks

Loď plastová - přeprava materiálu, krmiv, hnojiv, zaměstnanců - 4 ks

Modernizace skladu Kameničky - plastová vložka na krmiva - 1 ks.

Informační tabulka - 1 ks

 

11.výzva

Název projektu :   Přepravní souprava na ryby

Číslo projektu :   CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000445

Nákladní vozidlo - navýšení autodopravy o jedno nákladní vozidlo určené především k přepravě ryb. Dojde k efektivnosti přepravy, zrychlení přepravy.

Nákladní přívěs - zajistí navýšení přepravy ryb při jedné jízdě k odběrateli, urychlí přepravu, urychlí sádkování, urychlí se přesun ryb z rybníku na sádky.

Přepravní bedny - budou využity na nákladním přívěsu na přepravu ryb, kvalitní přeprava ryb.

Vaničky na ryby - vaničky jsou určeny k přenosu ryb na vozidla, kde není možnost příjezdu s vozidlem a nákladním přívěsem, dále pak na přenos ryb z rybníka do kádí.

Projekt má dlouhodobý výhled ve využití.


Název projektu : Malý Netřebský rybník – odstranění sedimentů

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000671

Místo realizace :  566 01 České Žermanice, okres Ústí nad Orlicí a 561 24 Třebovice, okres Ústí nad Orl.

Popis projektu :

Jedná se o odstranění sedimentů z rybníka, plochy zdrže rybníka, a to v množství a rozsahu dle zaměření a zpracovaných příčných řezů zdrže. V současné době je rybník silně zazemněn vrstvou nánosu, který se vytvořil zejména v minulých letech, kdy došlo k dramatickému splachu ornice z okolních zemědělských pozemků a z pozemků, které ovlivňují přítokový náhon do rybníka. Mohutný sediment zároveň ovlivňuje kvalitu rybniční vody, což má negativní dopad na veškeré jeho funkce. Práce jsou charakteru údržby a opravy na stávajícím historickém vodním díle. Odstranění sedimentu proběhne na celkové ploše 5000 m2 o celkovém objemu 1469 m3. Je třeba provést vystruhování bočních částí rybníka s tím, že sediment bude v této fázi v maximální možné míře přeházen k zadní části či k pravému břehu rybníka, kde bude pak následně nakládán na dopravní prostředky. Po hrubém odtěžení nánosů bude provedeno celkové dočištění dna rybníka, provedení úpravy pláně a svahování břehů a na závěr urovnání terénu v místech sjezdů do rybníka do původního stavu. V těchto prostorech budou provedeny urovnávky terénu s případným vyplněním nerovností vhodným materiálem ze dne rybníka. Odtěžením sedimentu dojde k zajištění dostatečného prostoru pro průtok potoka Labuťka. Dojde ke zvýšení užitných vlastností rybníka. Cílem zásahu je obnova tohoto rybníka k plnění veškerých funkcí, zároveň jde o opatření, které zajistí návrat rybníka do původních parametrů z hlediska objemu vody, tedy retence a akumulace a i z hlediska zájmu ochrany přírody, jako je stabilizace vodního prostředí, zabránění zvýšené eutrofizace, a tím zlepšení jakosti vody. Odbahněním rybníka dojde ke zlepšení vodních i ekologických parametrů, rybník bude uveden do dobrého technického a provozního stavu a může tak plnit veškeré svoje funkce řadu dalších let.

Rybářské vaničky plastové v počtu 5 ks, zajistí správnou manipulaci s rybou.

Informační tabulka o získání dotace.

Stroje a zařízení do rybářství

Projekt č. CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000446

Motorové pily - využití na řezání a prořezávání stromů a výmlatků na hrázích rybníků. Současný stav a počet stávajících pil je nedostačující. Zlepší pracovní podmínky obsluhy. Bude odstraněna ruční práce.

Aerace, kesenery, provzdušňovače - budou využity pro zdraví chov ryb, zlepšení kvality vody.

Přepravní bedny na ryby - bedny jsou určeny pro nově zakoupené vozidlo (dopravník) z 5.výzvy.

Vyplavovací loď - určeno pro výkrm ryb v rybnících.

Krmná sila - pro uskladnění krmiv na rybnících. V současné době u jednotlivých rybníků sila chybí a musí se vykrmovat ručně z pytlů.

Kamery - budou využity v okolí sádek Litomyšl a budou monitorovat ostrahu sádek například proti pytlákům a dále pak monitoring rybožravých zvířat.

Informační tabulka - informace o získání dotace.

 

Rekonstrukce prodejny ryb

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/2.0/17­_009/0000384

Rekonstrukce a obnova nádrží na uskladnění ryb v prodejně živých ryb. Vytvoření místa pro nástražní ryby pro sportovní rybolov na sádkách. Elektronická pokladna pro prodejnu živých ryb a prodejní stánky v počtu 3 ks. Prodejní stánek určený pro prodej ryb na hrázích a na místech určených k prodeji mimo sádky Litomyšl – počet 1 ks.


Název projektu :  Provozně technický objekt Havlovice + zařízení

Projekt číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000178 řeší zázemí sádek Havlovice, kde jsou již dnes nevyhovující sociální podmínky pro zaměstnance. Současná budova je velmi stará, zchátralá, mokrá a polně nevyhovující hygienickým podmínkám. Výstavbou novostavby Provozně technického objektu se tyto nedostatky vyřeší. Objekt bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance výrobního střediska Havlovice a dále pro obsluhu místních sádek.

Mobilní aerační zařízení na vzduchování k využití na sádkách. Zařízení zajistí kvalitu vody chovaných a uskladněných ryb.

Bubnová sekačka za traktor bude využita na sekání travin hrází a pozemků v okolí rybníků a sádek. Jedná se o nesené zařízení k traktoru, který vlastníme. Počet - 1 ks.

Vertikální nakladač poslouží k nakládce ryb na nákladní vozidla. Nakladač usnadní nakládání ryb na přistavená vozidla. Zároveň dojde k usnadnění práce zaměstnanců. Počet 1 ks.

Žací loď na sekání travin a rákosu v rybnících a v okolí rybníků. Využití je značné především u rybníků a v rybnících. Počet 1 ks.

Lodní motor s využitím při krmení ryb. Počet 2 ks

Vyplavovací loď pro výkrm ryb na rybnících. Zlepší pracovní podmínky zaměstnanců. Počet 6 ks + 2 ks.

Vozidlo nad 3,50 tuny - jde o užitkové vozidlo s využitím do provozu na obsluhu rybníků a sádek s celkovou hmotností cca 7200 kg.  Počet 1 ks

Vozidlo do 3,50 tuny. Vozidlo bude využito pro výrobní úsek v provozu na obsluhu rybníků a sádek . Užitná nostnost vozidla cca 1050 kg . Počet 2 ks.

Informační tabulka - 1 ks.


Sádky Havlovice

Dojde ke kompletní rekonstrukci a výstavbě sádek. Bude provedeno nové dispoziční a půdorysné řešení velkých sádek v areálu, současně oprava původních a výstavba nových částí komunikace. Rekonstrukcí a výstavbou dojde k plnohodnotnému zhodnocení stavby a jejímu využití na řadu dalších desetiletí. Dále projekt řeší nákup plastových kádí.


Zařízení v rybářství

Nákup zařízení : lodní motor, sítě, oximetr, nákladní přívěs, kesener, silo, nákladní vozidlo, dopravník krmiv

Nákup zařízení přispěje k pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Dojde ke zlepšení životních podmínek a životního prostředí na jednotlivých rybnících pro ryby a další živočichy, vodní akvakulturu. Dojde ke zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců, snížení nákladů na přepravu současného materiálu a rybářského náčiní mezi výrobními úseky. Dojde k výrazné úspoře nákladů na přepravu, lepší manipulaci s krmivy přímo na rybnících, modernizaci přepravy materiálu. Zároveň přispěje ke kvalitnímu uskladnění krmiv. Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí. Dojde k zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Název projektu:

Vybavení prodejny pro zpracování ryb

Hlavní cíl je zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb

Předmětem projektu je náup můstkové váhy, komorové vakuové baličky, váhy s tiskem etiket, pracovní stůl, nerezová kuchací deska, stacionární chladící zařízení.

Výsledkem projektu je dosáhnout zlepšení prodeje ryb pro veřejnost. Dojde následně ke zlepšení kvality balení a uchování zpracované ryby v chladícím zařízení. Především se jedná o rozšíření nabídky zákazníkovi o kvalitnější a komfortnější nákup ryb.

 

Nepřehlédněte

Aktuální nabídka ryb na prodejně živých ryb

Druh Cena
Kapr živý 120 Kč/kg
Pstruh duhový 175 Kč/kg
Pstruh duhový (nad 0,5kg) 189 Kč/kg
Taška na odnos 10 Kč/ks
Kompletní nabídka...

Aktuality