Hydrochemická a hydrobiologická laboratoř

Zde se nacházíte: Rybářství Litomyšl » Informace » Hydrochemická a hydrobiologická laboratoř

Hydrochemická a hydrobiologická laboratoř

Společnost Rybářství Litomyšl s.r.o. využívá ke své činnosti vlastní hydrochemickou a hydrobiologickou laboratoř. Laboratoře jsou vybaveny moderními přístroji pro analýzu důležitých hydrochemických ukazatelů jakosti vod (digitální spektrofotometr, termobloky, laboratorní váhy, oximetry ad.) a pro zhodnocení biologického a veterinárního stavu ryb a vodního prostředí (laboratorní mikroskop, trinokulární lupa, elektronický okulár s PC ad.)labor1

Vzorkování a zpracování vzorků vod je prováděno osobou s pověřením VÚV T.G.M a probíhá dle vnitropodnikového systému jakosti. Rozbory jsou prováděny dle platných ISO norem a výsledky jsou každoročně odborně vyhodnocovány.

Výsledky rozborů jsou podkladem pro řádné hospodaření na rybnících. Na jejich základě jsou stanovovány zásahy k optimalizaci vodního prostředí, aplikovány krmiva a další látky určené k chovu ryb a vyrovnávána bilance živin k zajištění stability vodního prostředí a průběhu biochemických pochodů.

Vedle vlastního provozního monitoringu probíhá zároveň kontrolní monitoring jakosti odtékajících vod z rybníků akreditovanou laboratoří s pověřením Aslab.labor2

Od roku 2006 společnost provádí pravidelný monitoring jakosti povrchových vod v oblasti svého působení. Monitoring je zaměřen na kvalitu rybničních vod a na posouzení jakosti přítokových a odtokových vod. Zpřísněný režim sledování je uplatňován v oblastech se zvýšeným komunálním znečištěním povrchových vod a v oblastech zemědělské a průmyslové výroby.

Nepřehlédněte

Aktuální nabídka ryb na prodejně živých ryb

Druh Cena
Kapr živý 120 Kč/kg
Pstruh duhový 175 Kč/kg
Pstruh duhový (nad 0,5kg) 189 Kč/kg
Taška na odnos 10 Kč/ks
Kompletní nabídka...

Aktuality