RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. - Chov a prodej ryb

Zde se nacházíte: Rybářství Litomyšl » Úvodní strana


Vítáme Vás na našich stránkách,

společnost Rybářství Litomyšl s.r.o. vznikla v roce 1993 na základě privatizace části státního rybářství Litomyšl. Během následujících let došlo k jejímu dalšímu rozšiřování s dnes firma hospodaří na 220ti rybnících zejména v Pardubickém kraji o celkové rozloze 1100 ha vodních ploch. Současně došlo k podstatným změnám ve způsobu chovu ryb v rybnících s maximálním ohledem na životní prostředí a jakost vod a maximální péče je věnována údržbě rybníků jako významných krajinných prvků. Devadesát procent roční produkce tvoří kapr obecný chovaný způsobem odpovídající kvalitě biopotraviny. Další doplňkové druhy ryb představují lín obecný, tolstolobik, amur bíly, candát obecný, štika obecná, sumec velký, síhové ad. Společnost dále provozuje chov lososovitých druhů ryb (pstruh duhový, pstruh potoční, siven americký). Speciálním programem je chov chráněných a ohrožených druhů ryb jako mník jednovousý, střevle potoční a jelec jesen. Pro zarybňování tekoucích vod, přehrad a potřeby rybářských svazů jsou dále chováni lipan podhorní, jelec tloušť, parma obecná, bolen dravý, cejn velký, plotice obecná, okoun říční a ostroretka stěhovavá.

jedl1Společnost vlastní rybí líheň, která zajišťuje reprodukci hlavních hospodářských druhů ryb, reofilních i okrasných druhů ryb. Již několik let probíhá speciální projekt záchrany raka říčního. Společnost se výrazně podílí na revitalizaci krajiny a ochraně životního prostředí. V posledních letech ekologicky zhodnotila více jak 100 ha pozemků obnovou rybníků, vodních toků, litorárních a mokrařních pásem. V odborné činnosti úzce spolupracuje s předními vědeckými subjekty a univerzitami v ČR.

 

Společnost celoročně zajišťuje prodej ryb pro velko i maloodběratele. Na domácí trh připadá 80 procent produkce, přibližně 20 procent je určeno na export především do Německa, Polska, Rakouska, Itálie ad. Pro maloodběratele je v Litomyšli otevřeno Rybářské obchodní centrum, kde se nachází prodejna živých ryb, prodejna rybářských potřeb Vít Šaroun (samostatný podnikající subjekt) a v letních měsících provozován prázdninový lov ryb na udici v areálu firmy.

Pro sportovní rybáře jsou každoročně od 1.května do 15.října vyhrazeny 2 rybníky k lovu ryb na udici. Jsou to rybníky Zimka u Poříčí u Litomyšle a Přívratský dolní u České Třebové. Chytat může každý se zakoupeným platným pověřením k lovu.

Společnost se též zaměřuje na odchov okrasných druhů ryb jako je zlatý jesen, karas šibunkin.


Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

 

MILuzijtelit

Nepřehlédněte

Aktuální nabídka ryb na prodejně živých ryb

Druh Cena
Kapr živý 120 Kč/kg
Siven americký 175 Kč/kg
Pstruh duhový (nad 0,5kg) 189 Kč/kg
Taška na odnos 10 Kč/ks
Kompletní nabídka...

Aktuality