OP Rybářství ERF

Zde se nacházíte: Rybářství Litomyšl » Informace » OP Rybářství ERF

Společnost využívá k realizaci vybraných projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství.

Euflag

EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství, Praha 1, poskytl RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. dotaci z programu Operační program Rybářství na projekty:

Stroje a zařízení do rybářství

Projekt č. CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000446

Motorové pily - využití na řezání a prořezávání stromů a výmlatků na hrázích rybníků. Současný stav a počet stávajících pil je nedostačující. Zlepší pracovní podmínky obsluhy. Bude odstraněna ruční práce.

Aerace, kesenery, provzdušňovače - budou využity pro zdraví chov ryb, zlepšení kvality vody.

Přepravní bedny na ryby - bedny jsou určeny pro nově zakoupené vozidlo (dopravník) z 5.výzvy.

Vyplavovací loď - určeno pro výkrm ryb v rybnících.

Krmná sila - pro uskladnění krmiv na rybnících. V současné době u jednotlivých rybníků sila chybí a musí se vykrmovat ručně z pytlů.

Kamery - budou využity v okolí sádek Litomyšl a budou monitorovat ostrahu sádek například proti pytlákům a dále pak monitoring rybožravých zvířat.

Informační tabulka - informace o získání dotace.

 

Rekonstrukce prodejny ryb

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/2.0/17­_009/0000384

Rekonstrukce a obnova nádrží na uskladnění ryb v prodejně živých ryb. Vytvoření místa pro nástražní ryby pro sportovní rybolov na sádkách. Elektronická pokladna pro prodejnu živých ryb a prodejní stánky v počtu 3 ks. Prodejní stánek určený pro prodej ryb na hrázích a na místech určených k prodeji mimo sádky Litomyšl – počet 1 ks.


Název projektu :  Provozně technický objekt Havlovice + zařízení

Projekt číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000178 řeší zázemí sádek Havlovice, kde jsou již dnes nevyhovující sociální podmínky pro zaměstnance. Současná budova je velmi stará, zchátralá, mokrá a polně nevyhovující hygienickým podmínkám. Výstavbou novostavby Provozně technického objektu se tyto nedostatky vyřeší. Objekt bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance výrobního střediska Havlovice a dále pro obsluhu místních sádek.

Mobilní aerační zařízení na vzduchování k využití na sádkách. Zařízení zajistí kvalitu vody chovaných a uskladněných ryb.

Bubnová sekačka za traktor bude využita na sekání travin hrází a pozemků v okolí rybníků a sádek. Jedná se o nesené zařízení k traktoru, který vlastníme. Počet - 1 ks.

Vertikální nakladač poslouží k nakládce ryb na nákladní vozidla. Nakladač usnadní nakládání ryb na přistavená vozidla. Zároveň dojde k usnadnění práce zaměstnanců. Počet 1 ks.

Žací loď na sekání travin a rákosu v rybnících a v okolí rybníků. Využití je značné především u rybníků a v rybnících. Počet 1 ks.

Lodní motor s využitím při krmení ryb. Počet 2 ks

Vyplavovací loď pro výkrm ryb na rybnících. Zlepší pracovní podmínky zaměstnanců. Počet 6 ks + 2 ks.

Vozidlo nad 3,50 tuny - jde o užitkové vozidlo s využitím do provozu na obsluhu rybníků a sádek s celkovou hmotností cca 7200 kg.  Počet 1 ks

Vozidlo do 3,50 tuny. Vozidlo bude využito pro výrobní úsek v provozu na obsluhu rybníků a sádek . Užitná nostnost vozidla cca 1050 kg . Počet 2 ks.

Informační tabulka - 1 ks.


Sádky Havlovice

Dojde ke kompletní rekonstrukci a výstavbě sádek. Bude provedeno nové dispoziční a půdorysné řešení velkých sádek v areálu, současně oprava původních a výstavba nových částí komunikace. Rekonstrukcí a výstavbou dojde k plnohodnotnému zhodnocení stavby a jejímu využití na řadu dalších desetiletí. Dále projekt řeší nákup plastových kádí.


Zařízení v rybářství

Nákup zařízení : lodní motor, sítě, oximetr, nákladní přívěs, kesener, silo, nákladní vozidlo, dopravník krmiv

Nákup zařízení přispěje k pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Dojde ke zlepšení životních podmínek a životního prostředí na jednotlivých rybnících pro ryby a další živočichy, vodní akvakulturu. Dojde ke zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců, snížení nákladů na přepravu současného materiálu a rybářského náčiní mezi výrobními úseky. Dojde k výrazné úspoře nákladů na přepravu, lepší manipulaci s krmivy přímo na rybnících, modernizaci přepravy materiálu. Zároveň přispěje ke kvalitnímu uskladnění krmiv. Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí. Dojde k zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Název projektu:

Vybavení prodejny pro zpracování ryb

Hlavní cíl je zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb

Předmětem projektu je náup můstkové váhy, komorové vakuové baličky, váhy s tiskem etiket, pracovní stůl, nerezová kuchací deska, stacionární chladící zařízení.

Výsledkem projektu je dosáhnout zlepšení prodeje ryb pro veřejnost. Dojde následně ke zlepšení kvality balení a uchování zpracované ryby v chladícím zařízení. Především se jedná o rozšíření nabídky zákazníkovi o kvalitnější a komfortnější nákup ryb.

 

Nepřehlédněte

Aktuální nabídka ryb na prodejně živých ryb

Druh Cena
Kapr I.třída 84 Kč/kg
Pstruh duhový 145 Kč/kg
Kuchání (lín) 10 Kč/ks
Kuchání (kapr, amur a ostatní) 15 Kč/ks
Kompletní nabídka...

Aktuality